top of page
menuanchor
2017_cadillac_title_warranty_1280x320.jp
КАДИЛАК ГАРАНЦИЯ

Всеки Кадилак е създаден с много внимание и грижа, следвайки най-високите стандарти на индустрията. Ако се установят дефекти по материалите или дефектна изработка, Вашия автомобил е покрит с лимитирана пълна гаранция „Bumper-to-Bumper“  за три години или 100 000 км, което настъпи първо., плюс 6-годишна анти-перфорация корозионна гаранция. При смяна на собственика, гаранцията се прехвърля за остатъчния период.

КАКВО Е ПОКРИТО?

Вашия Кадилак оторизиран сервизен дилър ще ремонтира или смени безвъзмездно, по преценка, всяка оригинална част, която е дала дефект откъм материал или изработка по време на гаранционния период на колата.

КОРОЗИОННА ЗАЩИТА

Корозионната гаранция е валидна за дупки, причинени от корозия на материала и важи за 6 години без лимит на километража. Корозия се разбира като дупка в метал, причинена от корозия. Козметични проблеми или повърхностна корозия, причинена от отхвръкнали камъчета, надраскана боя или други подобни не се поправят по силата на тази гаранция. Тази гаранция изрично не покрива дефекти по аспусната система. Тази гаранция е в сила, при изпълнение на долните условия:

1) Собственика на автомобила трябва да е сигурен, че прегледа срещу корозия е извършен от оторизиран Кадилак сервизен дилър,

2) Всяка рекламация по тази гаранция следва да бъде описана, по времето на предявяването й,

3) Прегледът от оторизиран Кадилак сервиз трябва да бъде своевременно отразен в сервизната книжка на автомобила, като за целта следва да бъде попълнена съответната секция в книжката,

4) Надраскване на боята или повреждането на защитата на каросерията на превозното средство, което е съобщено от оторизирания сервиз на Cadillac на собственика на превозното средство, се коригира незабавно за сметка на собственика от оторизиран сервиз на Cadillac. 

 

ГАРАНЦИЯ НА БОЯТА

 

Тази гаранция покрива дефекти на боята, проявени при нормални условия на използване на превозното средство и причинени от дефекти в материала или изработката за период от три години без значение от километража.

24/7 ПРОГРАМА ПЪТНА ПОМОЩ 

Cadillac с гордост предоставя отзивчивост, сигурност и удобство чрез 24-часовата програма за пътна помощ за период от три години. Моля изчетете детайлно упътването в 'Наръчник на собственика' или се консултирайте с 'Вашия търговец'.

КАКВО НЕ Е ПОКРИТО?

Поправка или подмяна на част, което не е се налага в резултат на дефект или неправилна изработка от Производителя, но в резултат на (i) катастрофа, (ii) неправилна употреба, (iii) неправилна поддръжка,(iv) неправилни ремонти или влагане на части от други лица, освен оторизиран Кадилак сервиз, (v) подмяна на част или аксесоар, неотговарящ на предписанията на Производителя, (vi) употреба на горива, различно от предписанията на Производителя, (vii) модификация на автомобила чрез промени или добавяния/къстъмизиране към автомобила, или (viii) увреждания, причинени от околната среда като въздушно попадение/предмети, идващи от въздушното пространство, сол, градушка, буря, светкавица, наводнение и подобни.

ПОДДРЪЖКА

 

Поддръжката на автомобила е изключена от гаранцията. Задължение на собственика е поддържа собствения си автомобил в съответствие с препоръките/периодичността на поддръжка на Производителя.

За подробности моля прочетете гаранционната книжка под глави „Какво е покрито“ и „Какво не е покрито“.

ДВУСТЕПЕННА ПРОЦЕДУРА ПО УДОВЛЕТВОРЕНОСТ

Вашата удовлетвореност e важна за Вашия дилър както и за Кадилак. Всички притеснения относно процеса на продажба на Вашата кола ще бъдат решени от Вашия дилър или оторизиран сервиз. Понякога, въпреки всички добри намерения, се достига до недоразумения. Ако Вашият проблем, не се решени по начин, който да Ви удовлетвори, моля следвайте долните стъпки:

  1. Дискутирайте Вашия казус с оторизиран член на дилърството или сервизния център. Много често затруднените положения се решават на това ниво. Ако притесненията Ви вече са гледани от член на екипа, но все още не са решени, срещнете се с управителя.

  2. В случай че не намерите решение от оторизирания център на местно ниво, моля влезте в контакт с:

 

Cadillac Customer Assistance Centre

P.O. Box 1062

16425 Kista

Sweden

00 800 86808800

cadillac.europe@gm.com

Информацията, която ще трябва да предоставите на Cadillac Customer Assistance Centre включва: Вашето име, адрес и телефонен номер; Идентификационния номер на автомобила, който може да намерите в регистрационните документи; Името и адреса на дилъра, с когото сте общували до този момент; Датата на доставка и километража на Вашия автомобил; както и детайлите относно проблемът, който искате да решите.

Когато се свързвате с Cadillac Customer Assistance Centre, моля имайте в предвид, че по всяка вероятност Вашият казус ще бъде решен на местно  ниво при оторизирания сервиз, използвайки апаратурите, персонала и помещенията на оторизирания сервизен център. Поради тази причина, Ви съветваме да предприемете най-напред описаните по-горе стъпки за разрешаването на Вашите притеснения.

bottom of page