КОРВЕТ НАРЪЧНИЦИ НА СОБСТВЕНИКА

Всички спесификации и данни за автомобилите можете да намерите по-долу.

COR C7.png

Corvette