top of page
menuanchor
2017_cadillac_title_roadside_1280x320.jp
АВТО-АСИСТ - ROADSIDE ASSISTANCE

С цел осигуряване спокойствие по време на Вашето пътуване, Cadillac Assistance съдейства на собствениците на автомобили Кадилак чрез множество услуги и готовност за съдействие на разположение 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, на територията на Европа. Тези услуги се предоставят за период от 36 поредни месеци от датата на издаване на автомобил, който е обект на услугата. В случай, че която и да е от тези услуги се окаже наложителна, е необходимо да се свържете с местния доставчик на услугата в държавата, в която живеете. За детайлен списък погледнете стр. 34 и стр. 35 от сервизната книжка на автомобила. Задължително е да осъществите контакт преди каквато и да било интеревенция по автомобила да бъде предприета.

Ще намерите телефонните номера на Cadillac Assistance по-долу, както и в Сервизната книжка на автомобила.

Местен номер: 02 986 7352 

Интернационален номер: +3592 986 7352

ПРЕГЛЕД НА УСЛУГИТЕ АУТО-АСИСТ (Roadside Assistance)

С Cadillac Assistance може да тръгнете спокойно и уверено на път. В случай на авария, Cadillac Assistance ще уреди висчко, от което се нуждаете, за да стигнете бързо и безпрепятствено до крайната си дестинация благодарение на следните услуги:

  • Пътна помощ

  • Изтегляне и обратно получаване на автомобила

  • Рент-а-кар

  • Продължение на пътуване и завръщане у дома

  • Хотели

  • Осигуряване на резервни части

 

 

За повече информация относно Cadillac Assistance моля прочетете по-надолу:

УСЛОВИЯ НА АУТО-АСИСТ

1. Застрахователно покритие

Застрахователното покритие е валидно единствено за териториите на следните държави: Андора, Австрия, Белгия, Босна Херцеговина, България, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Македония, Малта, Монако, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сан Марино, Сърбия, Монтенегро, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания.

2. Период на застрахователно покритие

Времетраенето на застрахователното покритие е три години, започвайки с датата на автомобила.

3. Автомобил със застрахователно покритие
Застрахователното покритие касае всички автомобили продадени от оторизиран Европейски Кадилак дилър. Автомобили под наем, учебни автомобили (по време на търговска употреба) и таксита са единствено покрити за пътна помощ и изтегляне.

4. Бенефициент

Бенефициенти са всички лица с право за управление на МПС и всички пътници до максимума позволен за дадено превозно средство, според спесификациите на производителя.

 

5. Изключения

Застрахователното покритие не включва инциденти в следствие на: природни бедствия, войни, бунтове и размирици, стачки, отнемания, правителствени решения, официални забрани, експлозии, включително с ядрени или радиоактивни ефекти; в следствие на участия в спортни събития или при учение; причина за поражения на товар и загуба на доходи; причина за нанасяне на щети на ремаркета; причинени вследствие на оборудване и аксесоари монтирани по/в автомобила и които не са били одобрени оторизирания Кадилак дилър; причинени вследствие на лоша поддръжка на превозното средство и неспазване на препоръките за следене изправността на автомобила; в следствие на кормуване на неправоспособен водач или шофьор без книжка за управление на МПС.

 

6. Метод за извършване на услугата

Бенефициентът трябва да се свърже с Roadside Assistance на дадените телефонни номера. В случай че бенефициентът не се обади предварително на Помощния Център за разрешение преди каквато и да било интервенция, асистенцията може да бъде отказана. Сервизиране може да бъде извършено единствено след оторизация от Assistance Centre.

 

7. Авто-асист

Помощ на място ще бъде предоставена. Крайпътна поправка ще бъде предприета при всички случай, с изключение на локации, на които има забрана за това (пример: на някои магистрали). Услугата може да бъде извършена на шосета от националната пътна мрежа както и у дома. Също така, помощ ще може да бъде оказана в офроуд условия за модели от типа „all-terrain/off-road”, но на достъпни локации и такива не-забранени от закона. Помощ също така ще бъде оказана в следните случаи: дефектиране на коланите за сигурност, счупени стъклочистачки, повреда на законово изискуемите външни светлини на автомобила.

 

8. Изтегляне

След авария на автомобила, на локации, където отстраняване на повредата е невъзможно, професионален авариен екип ще съдейства автомобилът да бъде изтеглен до най-близкия оторизиран сервиз. В случай че повредата се случи на повече от 200 км от най-близкия оторизиран сервиз или ако най-близкия оторизиран сервиз не е достъпен, автомобилът ще бъде изтеглен до най-близкия сервиз с оторизация на Roadside Assistance. В случай на авария в града, в който автомобилът е бил първоначално продаден, то тогава по преценка на бенефициента, колата може да бъде изтеглена до локацията на дилъра за отстраняване на повредата.

 

9. Рент-а-кар

В случаи, когато аварията не може да бъде отстранена на пътя и след изтегляне на превозното средство до оторизиран сервиз се установи, че повредата не може да бъде поправена за по-малко от два часа от пристигане в сервиза, то тогава Assistance Centre ще разреши и уреди кола под наем, докато трае отстраняването на аварията, но за не повече от 15 дни. Разходи за гориво и застраховки ще бъдат за сметка на бенефициента. Максимум позволена категория: D, с предпочитание за избор на GM автомобил.

 

10. Продължение на пътуването / завръщане в дома

При авария и в случаите, когато отстраняването й на пътя не е възможно, одобрение Assistance Centre и изтегляне до оторизиран сервиз, се установи, че повредата не може да бъде отстранена в рамките на деня, пътуването на бенефициентите ще бъде покрито. Възстановяването на разходите касаят билет(и) за влак първа класа, или икономическа класа със самолет, когато пътуването надвишава шест часа до (доказана) крайна дестинация или завръщане у дома. Максимален размер на разходите: 613 евро на бенефициент (с ДДС).

 

11. Хотел

В случаите, при които аварията се случи на повече от 80 км от дома, отстраняването на повредата на пътя е невъзможна и след изтегляне на превозното средство до оторизиран сервиз, се установи, че аварията не може да бъде отстранена в рамките на деня на повредата, 3-звезден хотел ще бъде уреден от Assistance Centre за бенефициентите за максимум четири нощувки.

 

12. Комбинация от т.10 и т. 11

Условията, при които услугите по т. 10 и т. 11 биват комбинирани са възможни. Признава се, че в някои случаи, тези услуги могат да са съвместими, но ще се разчита на добронамереност и логика. (Пример: нощувка на хотел, в случаите на инцидент късно през нощта, когато продължаване на пътуването е невъзможно, нито пък кола под наем може да бъде намерена).

 

13. Взимане обратно на автомобила

След извършване на ремонт на автомобила след авария, Assistance Centre ще възстанови извършените разходи на собственика/шофьора (само за един билет, в едната посока, единствено) за билет за влака първа класа или самолетен билет икономическа класа при очаквано пътуване от повече от шест часа, с цел взимане обратно на поправения автомобил от мястото на ремонтиране. Максимално покритие: 613 евро с ДДС. Като алтернатива, в случаите, при които ремонтиращият сервиз се намира на повече от 80 километра, Assistance Centre може да одобри репатриране на превозното средство до дома на бенефициента, но за стойност не надвишаваща лимита определен в тази точка – 613 евро (с ДДС).

 

14. Набавяне на резервни части

В случаи при които аварията настъпва в чужбина и резервни части не са налични чрез оторизирания сервиз в държавата, в която повредата се е случила, то тогава организация по доставката, митническо освобождаване, и транспорт на частите ще бъде предприета. Разходите за снабдяването с резервни части, включително уреждане за доставка до оторизирания сервиз (но не и митнически разходи), ще бъдат покрити. Разходите за самите резервни части ще бъдат покрити от оторизирания сервиз, когато автомобилът има застрахователно покритие и от бенефициентът, в случай че превозното средство е извън гаранция.

15. Услуги в случай на катастрофа, кражба или вандализъм
В случай на катастрофа, кражба или вандализъм, услугите описани по-горе ще бъдат предоставени. Единствено разходите по услугите ще са за сметка на бенефициента.

 

 

ДЕФИНИЦИИ

 

Оторизиран сервиз

Оторизиран сервиз означава мрежата от оторизирани сервизи на автомобили Кадилак / Шевролет Спорт

 

Бенефициент

Бенефициент означава всеки, който има право да се възползва от мобилни услуги, според условията на договора, който е подписан за ползване на автомобила.

 

Инцидент

Означава събитие, при което автомобила се сблъска с друго превозно средство, пешеходец, животно, отпадъци на пътното шосе или други географски или архитектурни препятствия, с които автомобилът е влезнал в съприкосновение, събитие, което е довело превозното средство до пълно имобилизиране.

 

Дефектиране

Означава внезапна и неочаквана авария на автомобила причинена от механична или електрическа повреда на оборудването или авария водеща до имобилизиране на превозното средство. Това включва инциденти като непредвидени течове на гориво, пукане на гума, счупване на ключ, падане на акумулатор или само-причинени инциденти като загубени или заключени в колата ключове и изразходване на горивото до край. Дефекти на ремаркета не се считат за ‘дефектиране’. Катастрофи, пожар, който не е причинен от компоненти на автомобила, и кражба, няма да бъдат дефиниране като ‘дефектиране’.

 

Дата на ‘издаване’
Датата, на която автомобилът е предаден на бенефициента за първи път, тъй както записано в сертификата, попълнен и заверен от оторизирания Кадилак дилър.

 

Обездвижване

Обездвижване е събитие, при което вследствие на катастрофа, кражба, вандализъм или дефектиране, автомобилът е у дома, но неизползваем или пък на пътя, на локация достъпна на доставчиците на ARC услуги, а пътуването с автомобила не може да бъде започнато или продължено. Последното касае също така случаите, при който превозното средство е в неизправно състояние и не може да бъде шофирано по начин определен като безопасен от закона.

 

Период на покритие

Означава периода от три години по времето, на който бенефициентът има право да получава мобилни услуги, като се започне от първата дата на издаване.
 

Само-причинено дефектиране

Означава не-техническа повреда, която довежда до имобилизирането на превозното средство.

 

Ремарке

Превозни средства без собствен двигател, специално направени, за да транспортират хора и продукти, които са теглени от автомобила на бенефициента, съобразно местните специфични закони и регламенти в момента на инцидента.

 

Превозно средство

Означава всички превозни средства на Кадилак, продадени чрез официалната Cadillac European Distribution Networks отчетена в ARC и които отговарят на следните изисквания : А. Максимум 9-местни, B. Максимална ширина от 2.5 метра, С. Максимална дължина от 16 метра (включително всякакво теглено ремарке), D. Максимална височина от 3.2 метра, Е. Максимално брутно тегло от 3,500 килограма.

Anchor 1
bottom of page